Archive for the 1 100 CIMS Category

100 CIMS

Posted in 1 100 CIMS with tags , , , on 11 Desembre, 2012 by Jordi Ramoneda

Una manera lúdica de coneixia el territori més enllà de la seva altura o dificultat, és pujar promontoris, turons, moles, puigs, pics, pollegons, cims etcètera,  per dirigir la nostre mirada vers totes les direccions tot identificant el que ens envolta, així doncs aquí teniu els llistats dels 100 CIMS proposats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la Federació Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i de com es pot inserir els 100 CIMS  sobre un mapa de Catalunya a escala 1/500.000 ( o un altre) utilitzant el CompeGPS.

També es donen indicacions de com es pot baixar un mapa calibrat de l’ICC per la seva utilització en el CompeGPS

icc100cims

Anuncis

100 CIMS de la FEEC

Posted in Llistat 100 CIMS de la FEEC with tags , , on 13 Desembre, 1950 by Jordi Ramoneda

En preparació

100 CIMS de l’ICC

Posted in Llistat 100 CIMS de l'ICC with tags , , , on 10 Desembre, 1950 by Jordi Ramoneda

Els 100 CIMS (ICC) i el CompeGPS LAND

 

L’ICC a petició de Geoestel i l’Editorial Alpina  va mesurar les altures d’un seguit de cims de Catalunya (uns 103), seleccionats en base a “llur significació geogràfica, llur relleu en el món de l’excursionisme o segons llur notorietat cultural, històrica o emotiva”.

Aquest llistat és coincident amb  alguns dels 100 Cims proposats per  la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Així doncs amb la geoinformació facilitada per l’Institut de Cartografia de Catalunya s’ha confeccionat l’arxiu de text, necessari per activar la col·lecció de waypoints del CompeGPS LAND i que posteriorment es pot  guardat com arxiu amb extensió wpt, a fi de tenir-lo sempre a l’abast.

Si és vol tenir una  visió de conjunt de l’emplaçament  de tots els cims , hom es pot baixar el mapa comarcal de Catalunya de l’ICC i superposar els waypoints.

A continuació es donen els detalls pertinents per fer-ho

Procediment:

1.- Arxiu de text: cims.txt

2.- Obrir:  CompeGPS LAND/Waypoints/Importat waypoints en format txt

1

3.- Seleccionar quins caràcters separen les columnes, en el nostre cas marcar la casella de la “,”

2

4.- Seleccionar en les respectives caselles ”Res” el concepte que interessa:

3

5.- Confirmar  “OK”

6.-  Canviar la projecció i el datum :

4

7.- Confirmar  “OK”:

5

8.- Activar el mapa comarcal de Catalunya (baixat des de l’ICC)

mapa comarcal

ampliació

Baixar mapes calibrats des de l’ICC

Mapa Topogràfic  de Catalunya escala 1/500000

9.-  Podem guardar l’arxiu de waypoints per tal no repetir tot el procés. Complementàriament utilitzant la funció “conjunt” del CompeGPS , podeu guardar el conjunt de waypoints i el mapa  en un mateix arxiu amb extenció .cjt o kmz del Google Earth

Nota: Si us baixeu l’arxiu amb extensió .kmz i teneiu el Google Earth instal·lat en el vostre ordinador i feu clic sobre aquest arxiu visualitzareu els CIMS sobre  Google Earth.

Arxiu: 100 CIMS.wpt i  100 CIMS.kmz